Ari­ad­ne på Nax­os

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborgshelg Med Kai Martin -

Ope­ra: Av kom­po­si­tö­ren Ri­chard Strauss (1864– 1949) och li­bret­tis­ten Hu­go von Hof­mann­st­hal (1874– 1929), som i förs­ta ver­sio­nen kom 1912 för att ut­veck­las och änd­ras i en ny ver­sion som sat­tes upp 1916. Det är den se­na­re som nu spe­las på Gö­te­borgso­pe­ran.

Pre­miär: 3 feb­ru­a­ri, spe­las till och med 4 mars.

I rol­ler­na: Lars Hjert­ner, So­fia Asplund, Ann-kristin Jo­nes, An­na­le­na Pers­son med fle­ra. Re­gi: Ro­du­la Gai­ta­nou. Sce­no­gra­fi/ko­stym: Ge­or­ge Sougli­des. Di­ri­gent: Pa­trik Ring­borg. Ljus­de­sign: Si­mon Cor­der. Ko­re­o­gra­fi: Victo­ria Newlyn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.