Fem­mor i Brott­kärr gick till fi­nal

I vec­kan av­gjor­des Gö­te­borgs lo­ka­la fi­nal i Vi i fem­man och det var tungt för Brott­kärrs­sko­lan när mot­stån­dar­na med Lac­ka­re­bäcks­sko­lan tog hem se­gern.

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der 073-514 78 20 gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Det var två otro­ligt jäm­na lag som i tis­dags möttes i Gö­te­borgs­fi­na­len av vi i fem­man, Hovås Brott­kärrs­sko­lan och Mön­dals Lac­ka­re­bäcks­sko­lan.

Lac­ka­re­bäcks­sko­lan gick ut sten­hårt re­dan från bör­jan och ploc­ka­de re­jält med poäng i förs­ta mo­men­tet och fick ett för­språng som Brott­kärrs­sko­lan ald­rig rik­tigt lyc­ka­des ta igen.

Pro­gram­le­da­ren Linn Ohls­son kon­sta­te­ra­de även hon att det var två väl­digt jäm­bör­di­ga lag som har ta­git sig långt på re­san fram till fi­na­len.

– Jag slås av hur myc­ket de har ut­veck­lats från att jag träf­fa­de dem för förs­ta gång­en och det är jät­te­häf­tigt att se, sä­ger Linn Ohls­son.

”Känns pir­rigt”

En halv­tim­me in i sänd­ning­en och med hal­va fi­na­len av­kla­rad stod det 15-9 till Lac­ka­re­bäcks­sko­lan.

– Det känns pir­rigt, man vet in­te rik­tigt vad som ska hän­da nu, sä­ger Lil­ly täv­lan­de för Brott­kärrs­sko­lan.

– Jag blir näs­tan mer skärpt för jag vill vän­da det här, sä­ger Erik täv­lan­de för Brott­kärrs­sko­lan.

Täv­ling­en fort­skri­der och bå­da la­gen är starkt på­he­ja­de av si­na klass­kam­ra­ter som stän­digt le­ve­re­rar fyn­di­ga he­ja­ram­sor.

Väl fram­me vid det sista mo­men­tet, ste­gen, har fi­na­len i Vi i fem­man för­vand­lats till en rik­tig na­gel­bi­ta­re. Trots att Brott­kärrs­sko­lan lig­ger un­der finns här en chans för dem att vin­na.

Öron­be­dö­van­de ju­bel

Men det he­la slu­tar än­då med att Brått­kärrs­sko­lan mås­te er­kän­na sig be­seg­ra­de. Ett öron­be­dö­van­de ju­bel bry­ter ut från Lac­ka­re­bäcks­sko­lans he­jarklack när det står klart att se­gern är de­ras.

– När man är på den här ni­vån är la­gen så otro­ligt lik­vär­di­ga och då av­gör la­gens själv­för­tro­en­de väl­dig myc­ket, sä­ger Linn Ohls­son, pro­gram­le­da­re.

Men trots för­lus­ten är Brott­kärrs­sko­lans täv­lan­de Erik och Lil­ly nöj­da med sin pre­sta­tion ge­nom he­la täv­ling­en.

– Det känns bå­de bra och då­ligt just nu. Men det är kul att vi tog oss så här långt, sä­ger Lil­ly.

Det känns bå­de bra och då­ligt just nu. Men det är kul att vi tog oss så här långt.

FOTO: GABRI­EL TJU­LAN­DER

VI I FEM­MAN. He­jarklac­ken ha­de ett stort la­ger med fyn­di­ga he­jar­ram­sor som de pep­pa­de si­na täv­lan­de med.

VI I FEM­MAN. Lil­ly Rin­man och Erik Wann­holt käm­pa­de hårt i gö­te­borgs­fi­na­len av Vi i fem­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.