Ren­gjor­de tyg­hands­kar i disk­ma­ski­nen

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

Mil­jö­för­valt­ning­en rik­tar kri­tik mot en ham­bur­ger­ked­ja i Askim. Det var ef­ter att för­valt­ning­en gjort ett be­sök på snabb­matsked­jan som bris­ter i per­so­na­lens hand­hy­gi­en upp­da­ga­des.

Vid han­te­ring­en av grön­sa­ker an­vän­der per­so­na­len plast­hands­kar och un­der des­sa bar de tyg­hands­kar som dis­ka­des i disk­ma­skin ef­ter ar­bets­pas­sets slut vil­ket en­ligt Mil­jö­för­valt­ning­en in­te gör hands­kar­na till­räck­ligt re­na .

”I disk­ma­ski­nen blir in­te tex­til­handsken me­ka­niskt ren­gjord och risk finns att det fort­fa­ran­de finns kvar al­ler­ge­ner, bak­te­ri­er, mö­gel, spo­rer med me­ra”, skri­ver för­valt­ning­en.

FOTO: MOSTPHOTOS

IN­TE RENT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.