Nya grep­pet: Tids­bok­ning för pass

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

Från och med 26 feb­ru­a­ri kom­mer det gå att bo­ka tid för pass­för­ny­el­se via web­ben och te­le­fon. I stäl­let för att vän­ta i tim­tals hos po­li­sen, kan ären­det i stäl­let kla­ras av på tio mi­nu­ter tror Jo­nas Bertram, re­gi­o­nalt in­fö­ran­de­an­sva­rig på po­li­sen.

– Med drop-in får du i värs­ta fall vän­ta fle­ra tim­mar för att läm­na in din an­sö­kan. Tids­bok­ning in­ne­bär främst att vi kan mins­ka de fy­sis­ka kö­ti­der­na på pass­ex­pe­di­tio­ner­na. Nu bo­kar du din tid och kan va­ra klar på tio mi­nu­ter, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

I po­lis­om­rå­det Stor­gö­te­borg, där Möln­dal ock­så in­går, han­te­ras un­ge­fär 160 000 an­sök­ning­ar om pass och na­tio­nel­la id-kort var­je år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.