Kvin­na hit­tad svårt ska­dad i Frölun­da

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

En kvin­na hit­ta­des ska­dad på Björk­höjds­ga­tan i Väst­ra Frölun­da i sön­dags­för­mid­dag. Po­li­sen miss­tän­ker att hon har bli­vit över­fal­len.

– Hon hit­ta­des ska­dad ut­om­hus på ga­tan och för­des till sjuk­hus, sä­ger po­li­sens pressta­les­per­son Jen­ny Widén.

Hän­del­sen ut­reds nu av sek­tio­nen för grova brott. Po­li­sen ef­ter­ly­ser tips från per­so­ner som be­fun­nit sig i om­rå­det kring Björk­höjds­ga­tan och Skatte­går­den ti­digt un­der sön­dags­mor­go­nen. Den som kan ha in­for­ma­tion av in­tres­se ska vän­da sig till 114 14.

– Vi vet in­te i nu­lä­get vad som har hänt och sö­ker tips av nå­gon som be­fun­nit sig i om­rå­det un­der mor­go­nen.

FANS till tvil­ling­ar­na Iza och El­le kom till Bounce i Nya Hovås för­ra fre­da­gen för att träf­fa dem. Läs mer om Iza och El­le i vår app el­ler på göteborgdirekt.se.

FOTO: MOSTPHOTO

IN­FOR­MA­TION.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.