Vad är gil­tig­hets­ti­den för ett pre­sent­kort?

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Tyck Om! -

Frå­ga: Jag har ett pre­sent­kort hem­ma, men det finns ing­en in­for­ma­tion på det om hur länge jag kan an­vän­da det. Vad gäl­ler här?

Svar:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.