Skol­in­spek­tio­nen sy­nar för­sko­la i Askim

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER -

Skol­in­spek­tio­nen in­le­der en ut­red­ning om till­sy­nen på en för­sko­la i Askim ef­ter att en för­äl­der skic­kat in en an­mä­lan där hen be­rät­tat hur hen tving­ats gå emel­lan när barn va­rit ut­å­ta­ge­ran­de mot varand­ra och per­so­na­len.

Skol­in­spek­tio­nen har ti­di­ga­re fått ta emot en rad an­mäl­ning­ar mot för­sko­lan och nu in­le­der man även en ut­red­ning om det kan ha för­svun­nit till­buds­rap­por­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.