Eld­nings­för­bud: Det gäl­ler vid grill­ning

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER -

Det var­ma väd­ret har gjort att det är väl­digt torrt i skog och mark. Göteborgs stad har där­för fat­tat be­slu­tat om för­bud mot eld­ning ut­om­hus.

– Ris­ken när det är så här torrt är att den lil­la bran­den i ter­räng­en kan bli om­fat­tan­de och det är väl­digt re­surskrä­van­de, sä­ger An­ders Gärd­ha­gen, stabs­chef för rädd­nings­tjäns­ten Stor­gö­te­borg.

Grill­ning är nu en­dast tillå­ten i sär­skilt iord­ning­ställ­da grill­plat­ser så det in­te finns risk för sprid­ning.

– Det är bra om man är ex­tra för­sik­tig när man är gril­lar på an­giv­na plat­ser och att man har släck­nings­ut­rust­ning, sä­ger An­ders Gärd­ha­gen.

Eld­nings­för­bu­det gäl­ler tills vi­da­re.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SLÄCK!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.