På väg till job­bet – kniv­rå­nad på lyx­bil

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER -

En man i Kulla­vik blev rå­nad på sin bil på fre­dags­mor­go­nen. Det var när han var på väg från sin bostad för att ta bi­len till job­bet som två okän­da män kom fram och kniv­ho­ta­de ho­nom.

– De ho­tar ho­nom med kniv och sä­ger att de vill ha bil­nyc­keln och mo­bil­te­le­fo­nen. Han vå­gar ing­et an­nat och läm­nar över nyc­ken till bi­len och ser den sen kö­ra iväg i rikt­ning mot de cen­tra­la de­lar­na av Kulla­vik, sä­ger po­li­sens pressta­les­man Chris­ter Fux­borg.

Re­gi­stre­rings­num­ret till bi­len lar­ma­des di­rekt ut och po­li­sen ställ­de ut patrul­ler på stra­te­gis­ka stäl­len som kun­de va­ra tänk­ba­ra flykt­vä­gar.

Den stul­na bi­len som är en mörk­grå Lex­us av mo­dell IS250, som ny kos­tar om­kring en halv­mil­jon kro­nor, är än­nu in­te lo­ka­li­se­rad. Den 6 ju­ni kan du nju­ta av GKSS klas­sis­ka re­gat­ta i Lång­e­drag.

FO­TO: MOSTPHOTOS

NA­TIO­NAL­DA­GEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.