Ste­fan An­ders­son

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg -

fär: 51 år, upp­vux­en i Frölun­da. Nu bo­en­de i Bill­dal till­sam­mans med fru och son. Slog ige­nom med lå­ten ”Catch the moon” 1992 från de­bu­tal­bu­met ”Em­pe­ror’s day”.

fyr­ke: Mu­si­ker, sång­a­re och låt­skri­va­re.

fak­tu­ell: Med elf­te sä­song­en av ”Marstrands­fånge no 90 Kleist” på Carlstens fäst­ning på Marstand. I höst med al­bu­met ” Flyg­blad över Ber­lin”, som ock­så blir en fö­re­ställ­ning med pre­miär 11 ja­nu­a­ri på Kajskjul 8.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.