Nytt äldre­bo­en­de ger plats åt unga

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

Ste­na fas­tig­he­ter och vård­fö­re­ta­get Ale­ris gör en sats­ning på unga och äld­re i Högs­bo.

In­till Pen­ny­går­den byg­ger Ste­na nu kvar­te­ret Eke­bäcks­höjd där fle­ra oli­ka bo­en­de­for­mar kom­mer att fin­nas, bland an­nat äldre­bo­en­det Ale­ris Eke­bäc­ken Pla­za. Men bygg­na­den kom­mer även ge plats åt en bu­tik, ett gym och stöd­bo­en­de för nio unga per­so­ner som ock­så kom­mer dri­vas av Ale­ris.

– Vi ser det som myc­ket po­si­tivt att man kom­mer att kun­na ar­be­ta ge­ne­ra­tions­ö­ver­skri­dan­de i an­slut­ning till Ale­ris Eke­bäc­ken Pla­za, sä­ger Ingrid Lars­son, stads­dels­di­rek­tör för Askim-frölun­da-högs­bo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.