Här finns det hopp för som­ma­ren

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

Tram­po­lin­par­ken Bounce i Nya Hovås star­tar den 18 ju­ni upp sitt som­mar­lä­ger för barn mel­lan 8 och 17 år.

Det finns två ty­per av lä­ger att väl­ja mel­lan. All Stars, som pas­sar al­la barn oav­sett för­kun­skaps­ni­vå och Mas­ter Class, för al­la som vill ta sig till näs­ta ni­vå. Dess­utom lär sig bar­nen sä­ker­het kring tram­po­lin­hopp, vil­ket de har stor nyt­ta av när de hop­par på studs­mat­tor hem­ma i träd­går­dar­na.

FO­TO: BOUNCE

HOPPFYLLT. Bounce i Nya Hovås hål­ler sitt förs­ta som­mar­lä­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.