Gra­tis sim­sko­la för barn i som­mar

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

Har du in­te lärt dig sim­ma än el­ler be­hö­ver du fi­la på grodspar­kar­na? I som­mar finns möj­lig­he­ten att öka si­na möj­lig­he­ter i vat­ten­sam­man­hang då fle­ra för­e­ning­ar ord­nar gra­tis kur­ser på fle­ra ba­dan­lägg­ning­ar i Gö­te­borg. I Askims simhall ar­ran­ge­rar Gö­te­borg sim kur­ser mel­lan den 23 ju­li och and­ra au­gusti, mån­dag - tors­dag.

To­talt er­bjuds 70 kur­ser för oli­ka ål­ders­grup­per och med oli­ka svå­rig­hets­grad. De fles­ta kur­ser krä­ver för­an­mä­lan. För­u­tom till­fäl­le­na på Askims simhall har även and­ra för­e­ning­ar si­m­un­der­vis­ning på Lund­by­ba­det och Ang­e­red are­na. Plat­ser­na räc­ker till 600 barn.

LIVSVIKTIG KUN­SKAP. sim­ma. I som­mar finns chan­sen att lä­ra sig

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.