Frölun­da­bu­tik ljög om köt­tets ur­sprung

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

svenskt. Livs­me­dels­bu­ti­ken märk­te tyskt kött som Un­der ett kon­troll­be­sök på en livs­me­dels­af­fär i Frölun­da i bör­jan av ju­ni upp­täck­te in­spek­tö­rer­na fel­märk­ning av kött.

Livs­me­dels­af­fä­ren sål­de nöt­färs över disk och ef­ter att ha vägt och för­pac­kat nöt­fär­sen så fäs­te de en eti­kett där det stod att nöt­fär­sen var av svenskt ur­sprung. Men det vi­sa­de sig att köt­tet var från Tyskland.

Mil­jö­för­valt­ning­en ser det ext­ra all­var­lig på fel­märk­ning­en ef­tersom det finns ett mer­vär­de i att kö­pa svenskt kött. Livs­me­dels­af­fä­ren mås­te nu rät­ta till si­na bris­ter och ge rätt in­for­ma­tion på si­na eti­ket­ter.

FOTO: MOSTPHOTOS

KÖTTLÖGN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.