FRÅ­GAN

Vil­ket är ditt fa­vo­rit­stäl­le i Gö­te­borg?

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Hej Göteborg -

Nel­lie Eklund, 25 år, Väst­ra Frölun­da: – Na­tu­ren runt Si­sjön. Det är my­sigt och in­te så myc­ket folk som i Slotts­sko­gen.

Fred­rik Nord­ström, 51 år, Järn­brott: – Gyl­le­ne Prag. Där har jag va­rit stam­mis i 35 år. Jag gil­lar att träf­fa nya män­ni­skor och pra­ta po­li­tik med de som tyc­ker an­norlun­da.

Margareta Lei­sjö, 70 år, Frölun­da: – Bo­ta­nis­ka träd­går­den. Där är fan­tas­tiskt vac­kert att pro­me­ne­ra och det är helt gra­tis.

Tri­ni­tie & Lars Pe­ter­sen, 8 & 56 år, på 421: T: – Li­se­berg, där pap­pa blev skrämd av en clown på Gas­ten. L: – Åby trav­ba­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.