Ro­landz

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborgshelg -

Är: Svenskt dans­band som upp­stod för pa­us­un­der­håll­ning i ”Dans­bands­kam­pen” 2008. I cent­rum Ro­bert Gustafs­sons ka­rak­tär Roland Jär­ve­rup, den kär­lek­störs­tan­de dans­bandsen­tu­si­as­ten i Kil­ling­gäng­ets film ”Tork på Tal­linn”.

Med­lem­mar: Lud­vig Olin, kla­vi­a­tur, Niclas Arn, bas, Ro­bert Olsson, trum­mor, och Pe­ter Ti­ver­man, gi­tarr plus Roland Jär­ve­rup (Ro­bert Gustafs­son) sång. Ak­tu­el­la: Med tur­né med start den 5 ju­li och, se­na­re, krogsho­wen ”Ro­landz på Ron­do”, pre­miär 27 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.