23-åring döms för grovt va­pen­brott

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

En 23-årig man hem­ma­hö­ran­de i Väst­ra Frölun­da har dömts för grovt va­pen­brott i Gö­te­borgs tings­rätt.

Man­nen ska en­ligt do­men ha bu­rit en skar­plad­dad, halv­au­to­ma­tisk, pi­stol. Brot­tet be­döms som grovt då han ska ha åkt mo­tor­cy­kel på all­män plats sam­ti­digt som han haft vap­net med sig. Vap­net ska även ha va­rit ”om­byggt” med en för­läng­nings­del och ljud­däm­pa­re vil­ket ock­så be­döms för­svå­ra brot­tet.

Tings­rät­ten dö­mer 23-åring­en till två år och två må­na­ders fäng­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.