Här stan­nar in­te läng­re Ro­sa Ex­press

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

Den förs­ta ok­to­ber kom­mer en ny tid­ta­bell som in­ne­bär för­änd­ring­ar för Väst­tra­fiks buss- och spår­vagnstra­fik att trä­da i kraft. Bland an­nat kom­mer två håll­plat­ser att tas bort från Ro­sa Ex­press rutt. Håll­plat­ser­na som på­ver­kas är Pil­ga­tan och He­den.

Dock stan­nar Blå Ex­press vid Pil­ga­tan och He­den samt Pol­hems­plat­sen men in­te vid Järn­tor­get, Ope­ran, Sten­pi­ren och Cen­tral­sta­tio­nen som ti­di­ga­re.

För mer in­fo om den nya tid­ta­bel­len be­sök Väst­tra­fiks hem­si­da.

FOTO: ED­DIE LÖTHMAN

RO­SA EX­PRESS. Ny tid­ta­bell med­för för­änd­ring­ar för Ro­sa Ex­press.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.