Ric­kard Ols­son

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborg -

fär: 51 år, upp­vux­en i Gäv- le, bor i Salt­sjö-boo ute i Stock­holms skär­gård, job- bar på ”Bin­go­lot­to” i Gam­lesta­den. Har två ho­tell­nät­ter i vec­kan i Gö­te­borg. Bor med sam­bo och 15-årig dot­ter (”Vi um­gås via Swish”).

fgör: Är ny­gam­mal pro­gram­le­da­re för ”Bin­go­lot­to”. Gjor­de pro­gram­met 2005–2008 för att ta kli­vet över till SVT, där han mel­lan 2008 och till ti­digt i år gjor­de ”Vem vet mest”.

fhob­by: Spe­la gi­tarr och styr­ke­trä­na. Gil­lar att va­ra ute på ha­vet och um­gås med sin fa­milj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.