Hovås Hoc­key käm­par mot can­cer

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

Hovås Hoc­key tar upp kam­pen mot can­cer. Hovås Hoc­key har i år igen star­tat en Ro­sa ban­det kam­panj. För­ra året sam­la­de de in 67 000 kro­nor nu hö­jer de rib­ban och sat­sar på 80 000 kro­nor.

In sam­ling­en star­tar på ons­dag den 10 ok­to­ber kloc­kan 19.00 i Askims ishall då Hovås Hoc­key mö­ter Troll­hät­tan HC. För att yt­ter­li­ga­re vi­sa att de stöd­jer kam­pen mot can­cer kom­mer de även att spe­la i ro­sa matchtrö­jor he­la ok­to­ber. För att va­ra med och stöt­ta kam­pen Swish:ar man BE­SEG­RA 56345 till 90 1951 4. Du kan se­dan skri­va ditt namn så att det syns på gå­van. An­nars blir din gå­va pre­sen­te­rad som ano­nym.

FO­TO: HOVÅS HOC­KEY

RO­SA BAN­DET.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.