Vil­ket är svens­kans vack­ras­te ord?

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Hej Göteborg -

Britt Dahl, 81 år, Tors­lan­da: – Äls­kar. För in­ne­bör­den är så fin. Min man och jag har va­rit gif­ta i sex­tio år. Tobias Hall­din, 24 år, Kungälv: – IFK Gö­te­borg, för det är Sve­ri­ges fi­nas­te för­e­ning. Det kling­ar fint och rul­lar gott på tung­an, tyc­ker jag. Christi­an Be­re­gi, 42 år, Wie­sel­grens­plat­sen: – Tack­sam tyc­ker jag är ett fint ord. För det är bå­de öd­mjukt och det be­rör den per­so­nen som man sä­ger det till. Ma­de­le­i­ne Ha­gel­berg, 28 år, Lund­by: – Som­mar, för jag för­knip­par fi­na min­nen med or­det som­mar. Det är dess­utom en här­lig års­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.