Äldre­bo­en­de ho­tas med vi­te

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

Ett äldre­bo­en­de i Väst­ra Frölun­da kan tving­as be­ta­la ett vi­te på 75 000 kro­nor. Det be­slu­ta­de ar­bets­mil­jö­ver­ket ef­ter att de upp­märk­sam­mat att natt­per­so­na­len upp­le­ver en hög ar­bets­be­last­ning och att de in­te hin­ner med sitt ar­be­te. Det­ta har i sin tur or­sa­kat stress och tyng­re ar­bets­be­last­ning för öv­ri­ga an­ställ­da.

Nu ho­tar ar­bets­mil­jö­ver­ket med vi­te om äldre­bo­en­det in­te åt­gär­dar pro­ble­men.

FO­TO: GABRI­EL TJU­LAN­DER

LÄS­NING.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.