Bill­dal­se­gern som

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

Ita­li­ens­ka Pa­ren­te tog hem första­pri­set och Bill­dals Fyr­ver­ke­ri­fa­bri­ken andra­pris i Li­uy­ang Fi­reworks Con­fe­rence i Ki­na. Till hö­ger Fyr­ver­ke­ri­fa­bri­kens vd Mar­tin Hil­de­berg. Mar­tin Hil­de­berg, vd för Fyr­ver­ke­ri­fa­bri­ken i Billdal, fick i vec­kan ta emot pris i en täv­ling mel­lan någ­ra av värl­dens mest fram­stå­en­de fyr­ver­ke­ri­fö­re­tag.

Vad är det egent­li­gen ni har vun­nit?

– I vec­kan res­te vi ned till Li­uy­ang i Ki­na som är värl­dens fyr­ver­ke­ri­cent­rum. Där del­tog vi i täv­ling­en Li­uy­ang Mu­si­cal fi­reworks con­test. Vi var ett av fy­ra eu­ro­pe­is­ka fö­re­tag och vårt fyr­ver­ke­ri an­sågs väl­digt un­der­hål­lan­de och upp­skat­ta­des av många, så pass att vi tog hem sil­ver­po­ka­len, be­rät­tar Mar­tin Hil­de­berg. Hur stort är det här? – Vi är det en­da svens­ka fyr­ver­ke­ri­fö­re­ta­get som har täv­lat i Ki­na och för oss in­ne­bär det väl­digt stor upp­märk­sam­het och det känns som att det var bra för vå­ra re­la­tio­ner med vå­ra ki­ne­sis­ka le­ve­ran­tö­rer, sä­ger Mar­tin.

Hur blir man fyr­ver­ke­ri­de­sig­ner?

FO­TO: PRI­VAT

SPRAKANDE VINST.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.