Flyk­ting­bo­stä­der i Mast­hug­get drö­jer

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Ti­di­gast i mit­ten av 2019 kan byg­gan­det av tem­po­rä­ra bo­stä­der för ny­an­län­da på­bör­jas på Mast­hugg­spar­ke­ring­en. Det sä­ger Mikael Ole­he­de, pro­jekt­chef på Fram­ti­den Bygg­ut­veck­ling AB.

– Man mås­te gö­ra en del sa­ne­rings­ar­be­ten och läg­ga om led­ning­ar där, så det lig­ger fort­fa­ran­de en bit bort.

Fas­tig­hets­nämn­den har god­känt plat­sen och nu är det upp till Fram­ti­den Bygg­ut­veck­ling AB att ut­re­da den vi­da­re. En­ligt Mikael Ole­he­des be­döm­ning kom­mer en bygg­lov­san­sö­kan att läm­nas in i au­gusti. Am­bi­tio­nen är 150-200 tem­po­rä­ra bo­stä­der åt ny­an­län­da.

FOTO: ARKIV/MARKUS AN­DERS­SON

SKA BE­BYG­GAS. Mast­hugg­spar­ke­ring­en ut­reds för tem­po­rä­ra bo­stä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.