Sjö­mans­tor­net öpp­nar i som­mar

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Ett av Ma­jor­nas, och Gö­te­borgs, kanske kän­das­te land­mär­ken kom­mer att öpp­na för be­sö­ka­re igen un­der som­ma­ren. Sjö­mans­tor­net (vid Sjö­fartsmu­se­et) kom­mer att hål­la öp­pet fy­ra lör­da­gar och er­bju­da to­talt åt­ta gui­da­de vis­ning­ar: 8 och 22 ju­li samt 12 och 26 au­gusti. Det skri­ver tid­ning­en Vårt Gö­te­borg på Fa­ce­book. – Vi vill ge gö­te­bor­gar­na möj­lig­het att upp­le­va den fi­na ut­sik­ten och hop­pas själv­klart kun­na hål­la öp­pet i stör­re ut­sträck­ning fram­ö­ver, sä­ger Björn Vare­ni­us, chef på Sjö­fartsmu­se­et Akva­ri­et till tid­ning­en.

NYÖPPNAR. Tor­net hål­ler öp­pet fy­ra lör­da­gar i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.