TÄNK PÅ:

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Tyck Om! -

Skriv kort! Max 2 000 tec­ken – ju kor­ta­re insändare desto stör­re chans att du får plats i tid­ning­en. Re­dak­tio­nen re­ser­ve­rar sig rät­ten att kor­ta och gö­ra lät­ta­re änd­ring­ar i in­skic­ka­de tex­ter. Du får va­ra ano­nym om du vill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.