Do­men: så myc­ket får Truck­stop bö­ta

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Som vi ti­di­ga­re be­rät­tat kräv­de i vå­ras mil­jö­kon­trol­lan­ter från Gö­te­borgs kom­mun att Truck­stop Alas­ka på Hi­sing­en be­ta­lar ett vi­tes­be­lopp på 50 000 kro­nor. Or­sa­ken är att för höga ljud­ni­vå­er vid ett fler­tal till­fäl­len upp­mät­tes vid kon­trol­lan­ter­nas be­sök.

För­ra veckan be­slu­ta­de Mark- och mil­jö­dom­sto­len att för­e­ning­en ska be­ta­la 20 000 kro­nor. Dom­sto­len ger kom­mu­nen rätt i sak, men tar ock­så hän­syn till vad Truck­stop sagt till sitt för­svar. För­u­tom en fel­ka­libre­rad de­ci­bel­mä­ta­re hand­lar det bland an­nat om nya ru­ti­ner samt för­e­ning­ens mag­ra eko­no­mi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.