Sal­va­dor Dalís skulp­tu­rer till Gö­te­borg

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Den spans­ke konst­nä­ren Sal­va­dor Dalís mål­ning­ar bru­kar be­skri­vas som bi­sar­ra, ab­sur­da och dröms­ka. Hans skulp­tu­rer är ock­så sur­re­a­lis­tis­ka men kän­da för att va­ra li­te mju­ka­re i si­na lin­jer och fyll­da med sym­bo­ler.

Den som vill se ett ur­val av skulp­tu­rer­na i Gö­te­borg har chan­sen från mit­ten av au­gusti och en må­nad fram­åt i Got­hia To­wers konst­gal­le­ri.

Ut­ställ­ning­en sker i sam­ar­be­te med gö­te­borgs­ka Art­now Gal­le­ry.

FOTO: GOT­HIA TO­WERS

OMSTÄNDIGT. Ett av Sal­va­dor Dalís konst­verk på väg att lyf­tas på plats i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.