SM i Quidditch till Gö­te­borg

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - NYHETER -

Den 9 sep­tem­ber är det dags för svenskt mäs­ter­skap i quidditch i Gö­te­borg. Bollspor­ten quidditch kom­mer från böc­ker­na om Har­ry Pot­ter, men är an­pas­sad till van­li­ga män­ni­skor och spe­las där­för på mar­ken istäl­let för fly­gan­des på kvas­tar i luf­ten.

Det är fem år se­dan svens­ka mäs­ter­ska­pen spe­la­des se­nast och det är Svens­ka Quid­dit­ch­för­bun­det i sam­ar­be­te med Gothen­burg Grif­fins som ar­ran­ge­rar mäs­ter­ska­pen i Aza­le­a­da­len i Slotts­sko­gen.

Täv­ling­en fun­ge­rar ock­så som ett ut­tag­nings­till­fäl­le till lands­la­get som ska spe­la VM 2018.

FO­TO: AJANTHA ABEY QUIDDITCH PHOTOGRAPHY

EM-MATCH. Svens­ka quid­dit­chlands­la­get i en match mot Ir­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.