Klot­ter på ”Rö­da sten” po­li­san­mäls

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - NYHETER -

I slu­tet av ju­li el­ler bör­jan av augusti var det nå­gon som må­la­de om ”Rö­da sten” i San­dar­na. Nu har Läns­sty­rel­sen gjort en po­li­san­mä­lan om miss­tänkt brott mot kul­turmil­jö­la­gen.

Ste­nen är ett forn­min­ne och be­skrivs i an­mä­lan som ett na­tur­fö­re­mål med tra­di­tion. ”Forn­läm­ning­en har ut­satts för ska­de­gö­rel­se i form av klot­ter där ste­nens yta har må­lats med färg i sil­ver och blå ku­lör” står det i an­mä­lan.

Men ef­tersom ste­nen har må­lats om ett fler­tal gång­er ska klott­ret in­te ha in­ne­bu­rit någ­ra ore­pa­rer­ba­ra ska­dor.

FO­TO: LÄNS­STY­REL­SEN

BLÅA STEN. Att Rö­da sten må­lats om är ett miss­tänkt brott mot kul­turmil­jö­la­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.