Gö­te­borg väx­te med 7 400 per­so­ner

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - NYHETER -

Men i stads­de­lar­na Cent­rum och Ma­jor­na-Lin­né var be­folk­nings­ök­ning­en bland de lägs­ta i he­la stan. Från ny­årsaf­ton 2016 till sam­ma da­tum 2017 ha­de stads­de­lar­na ba­ra växt med 0,9 och 0,8 pro­cent. To­talt strax över 1 000 per­so­ner.

I Lund­by på Hi­sing­en öka­de be­folk­ning­en mest i stan: med 1391 per­so­ner.

– Be­folk­nings­för­änd­ring­en är fort­satt hög, men in­te rik­tigt li­ka hög som för­ra året. Men den lig­ger fort­fa­ran­de på en hög ni­vå, sä­ger Lutz Ewert, team­le­da­re vid stads­led­nings­kon­to­rets av­del­ning för sta­tistik och ana­lys till tid­ning­en Vårt Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.