SYRENGÅNGEN

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - GÖTEBORG -

Mån­dag 29 ja­nu­a­ri Kloc­kan 09.29 Från Syrengången kom­mer sam­tal om nå­gon form av smäll som hörts, po­lis åker till plat­sen för kon­troll. An­mä­la­ren mö­ter vid Tor­pa ko­lo­nistu­geom­rå­de och patrul­len kan kon­sta­te­ra att en föns­terru­ta i en av stu­gor­na är kros­sad. Bombskyd­det har va­rit på plats och kon­sta­te­rar att det in­te rör sig om nå­gon hand­gra­nat, möj­li­gen är det nå­got brand­far­ligt som kas­tats in. Avspärr­ning görs och en för­un­der­sök­ning in­leds med brotts­ru­brik mord­brand. Inga per­sonska­dor.

ALL­MÄN­NA VÄGEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.