Po­e­si­vå­ren har star­tat i Ma­jor­na

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Re­dan i slu­tet av ja­nu­a­ri hölls upp­värm­ning­en in­för vå­rens Po­etry Slam på Café Häng­mat­tan, där man täv­lar i estrad­po­e­si.

Nu på sön­dag den 11 feb­ru­a­ri går den förs­ta av fy­ra del­täv­ling­en av sta­peln och där­ef­ter hålls en varan­nan sön­dag fram till vår­fi­na­len den 8 april.

Al­la som skri­ver po­e­si, på vil­ket språk som helst, är väl­kom­na att del­ta. Dik­ter­na ska va­ra ens eg­na, fram­för­da av po­e­ten själv, ut­an rek­vi­si­ta och på max tre mi­nu­ter.

Den 28 feb­ru­a­ri öpp­nar även Gö­te­borgs Po­etry Slam sce­nen för så­väl ny­bör­ja­re som ru­ti­ne­ra­de po­e­ter på Folk­te­a­tern.

Med­ver­kan­de: Yo­lan­da Bohm, Sal­ly Jenkin­son, Se­gal Mo­ha­med, Ed­win Sa­fa­ri med fle­ra. Fri en­tré.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.