Han blir Ope­rans gyl­le­ne bo­lagsju­rist

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Trots att det gått över 30 år se­dan han och hans två brö­der kam­ma­de hem Eu­ro­vi­sion-vins­ten är det fort­fa­ran­de lå­ten om si­na gyl­le­ne skor som de fles­ta för­knip­par med Per Her­rey. Nu blir han Gö­te­borgso­pe­rans nya bo­lagsju­rist.

– Här kan jag kom­bi­ne­ra mi­na er­fa­ren­he­ter och kon­kret an­vän­da ju­ri­di­ken för att ska­pa sto­ra upp­le­vel­ser på sce­nen.

– Det som loc­ka­de mig till Gö­te­borgso­pe­ran var utmaningen med spän­nan­de upp­gif­ter i en kreativ mil­jö, sä­ger Per Her­rey i ett press­med­de­lan­de.

De se­nas­te tolv åren har han ar­be­tat som ju­rist på Mu­si­ker­för­bun­det.

FOTO: TILO STENGEL

GYL­LE­NE TILL­FÄL­LE. Per Her­rey blir Gö­te­borgso­pe­rans nya bo­lagsju­rist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.