ÖRGRYTE

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Tis­dag 6 feb­ru­a­ri Kloc­kan 20.40 En man i 30-års­ål­dern har kom­mit till en bo­stad i Örgryte för att kö­pa en kloc­ka. När be­tal­ning­en ska ge­nom­fö­ras upp­står tu­mult och kö­pa­ren tar fram en sprej­burk och spru­tar tro­li­gen ut tår­gas. Han blir dock över­man­nad av man­nen som bor i hu­set. Po­li­sen över­tar gri­pan­det. Man­nen grips miss­tänkt för för­sök till rån, brott mot va­pen­la­gen samt ringa nar­ko­ti­kabrott.

CEN­TRAL­STA­TIO­NEN

Mån­dag 5 feb­ru­a­ri Kloc­kan 16.04 Po­lis kal­las till tax­i­fic­kor­na ut­an­för Cen­tral­sta­tio­nen där en man har miss­hand­lad en tax­i­chauf­för. Den miss­tänk­te man­nen greps av and­ra per­so­ner på plat­sen. Po­lis kom dit och tog hand om den grip­ne man- Mån­dag 5 feb­ru­a­ri Kloc­kan 03.50 Vid Park­ga­tan/Vasaplat­sen kör en bil in i två par­ke­ra­de bi­lar och två män ses springa från plat­sen. Po­lis med hund sö­ker ef­ter dem i om­rå­det ut­an att lyc­kas hit­ta dem. An­mä­lan om vårds­lö­het i tra­fik samt obe­hö­rigt av­vi­kan­de från tra­fi­ko­lycks­plats/smit­ning.

CEN­TRAL­STA­TIO­NEN

Fre­dag 2 feb­ru­a­ri Kloc­kan 11.53 En fot­gäng­a­re upp­ges va­ra påkörd vid Drott­ning­tor­get. Upp­gif­ter ta­lar om att en po­lis­pa­trull va­rit in­vol­ve­rad. Po­lis­for­do­net ska ha kol­li­de­rat med en fot­gäng­a­ren. Den ska­da­de körs till sjuk­hus, oklart ska­de­lä­ge, möj­lig hu­vud­ska­da. Olyc­kan kom­mer att ut­re­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.