Bod gav 90 000 till Barn­can­cer­fon­den

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

För sjun­de året i rad auk­tio­ne­ra­des en frig­ge­bod, byggd av 80 stu­den­ter vid Chal­mers ar­ki­tek­tur­ut­bild­ning med bygg­ma­te­ri­al från Bau­haus, ut till för­mån för Barn­can­cer­fon­den.

Årets auk­tion, som äg­de rum den 21 april på bygg­va­ru­hu­set i Bäc­ke­bol, slu­ta­de på re­kord­höga 90 000 kro­nor som skänks till Barn­can­cer­fon­dens kam­panj ”Gi­ve Ho­pe”. Kam­pan­jen fi­nan­si­e­rar barn­can­cer­forsk­ning med må­let att al­la can­cer­drab­ba­de barn ska över­le­va.

To­talt har pro­jek­tet un­der sju år in­bring­at 300 000 kro­nor.

FO­TO: CHAL­MERS

SÅLD. Frig­ge­bo­den sål­des för 90 000 kro­nor, som skänks till Barn­can­cer­fon­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.