Väst­tra­fik hyr li­la tåg från Skå­ne

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Det kan upp­stå för­vir­ring för re­se­nä­rer på Väst­ra stam­ba­nan när där plöts­ligt står ett helt li­la tåg på sta­tio­nen.

An­led­ning­en är att Väst­tra­fik un­der maj må­nad och bör­jan av ju­ni hyr två li­la tåg från Skå­ne­tra­fi­ken. Det­ta för att gö­ra plats för fler re­se­nä­rer om­bord när av­gång­ar­na gle­sas ut i sam­band med ett ban­ar­be­te som Tra­fik­ver­ket ge­nom­för på Väst­ra stam­ba­nan.

Tå­gen stan­nar på si­na van­li­ga sta­tio­ner, Väst­tra­fiks bil­jet­ter gäl­ler och bil­jett­ma­ski­ner och in­for­ma­tions­sy­stem är in­stal­le­ra­de om­bord.

Väst­tra­fik har be­ställt 40 nya tåg av Bom­bar­di­er Trans­por­ta­tion Swe­den AB som le­ve­re­ras med start 2021.

FO­TO: SKÅ­NE­TRA­FI­KEN

PIGG FÄRG. De två li­la tå­gen kör för Väst­tå­gen un­der vec­kor­na 18–23.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.