Mil­jö­par­ti­ets kris på riks­dagsni­vå kom­mer att slå hårt mot par­ti­et i Gö­te­borg. Det spår stats­ve­ta­re Fol­ke Jo­hans­son, som in­te tror att mil­jö är en frå­ga ett par­ti vin­ner rös­ter på i hös­tens val.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

– Det är ju de­ras livs­nerv. De tar ställ­ning på ett an­tal and­ra om­rå­den, men de­ras fo­kus är ju mil­jön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.