MÄSSANS GA­TA

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborg -

Tis­dag 1 maj Kloc­kan 11.35 Fö­ra­ren till en per­son­bil som stop­pats för kon­troll på Mässans ga­ta vi­sar tec­ken på att va­ra på­ver­kad av nar­ko­ti­ka. Man­nen får föl­ja med för prov­tag­ning miss­tänkt för dro­gratt­fyl­le­ri.

ÖST­RA KYR­KO­GÅR­DEN

Mån­dag 30 april Kloc­kan 18.29 Larm om rök­ut­veck­ling i ka­pel­let på Öst­ra kyr­ko­går­den. Kraf­tig rök­ut­veck­ling och en­ligt rädd­nings­tjäns­ten brin­ner det i ta­ket. No­bel­vä­gen är av­stängd. Rädd­nings­tjäns­ten ar­be­tar på plat­sen i fle­ra tim­mar till. Det finns upp­gif­ter om blixt­ned­slag på plat­sen un­der ef­ter­mid­da­gen. Sön­dag 29 april Kloc­kan 12.38 Vid God­hems­ga­tan har en per­son­bil och en spår­vagn kol­li­de­rat. Fö­ra­ren till per­son­bi­len har förts till sjuk­hus med am­bu­lans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.