Far­tyg 6

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborgshelg -

Är: Mat­li­da An­ders­son, sång och text, Da­ni­el Gart­hon, ba­ry­ton­sax, Li­sa Grot­he­rus, baskla­ri­nett, Mil­ton Öhr­ström, pi­a­no, Bo­el Mo­gen­sen, kontra­bas, och Ju­lia Schab­bau­er, trum­mor.

Från: Gö­te­borg och Stock­holm.

Ak­tu­el­la: Med al­bu­met ”Allt fal­ler” och tur­né med start i Lund 2 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.