En rik­tig höj­dar­som­mar i Gö­te­borg

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Viss­te du att det är möj­ligt att se Gö­te­borg ovan­i­från från Sjö­mans­tor­net, det 62 me­ter höga tor­net ovan­för Oscars­le­den där Ivar Johns­sons brons­skulp­tur

pry­der top­pen? För and­ra året hål­ler Sjö­fartsmu­se­et gui­da­de tu­rer i tor­net. Tu­rer­na blev po­pu­lä­ra i fjol och där­för ges i som­mar än­nu fler till­fäl­len att bo­ka in sig.

Tor­net res­tes till min­ne av de svens­ka sjö­män som mis­te si­na liv om­bord på svens­ka han­dels­far­tyg un­der förs­ta världs­kri­get. Nam­nen på de 690 sjö­män som om­kom, varav 15 kvin­nor, och de 98 far­tyg som för­lis­te finns in­skriv­na i soc­keln på tor­net.

Mer in­fo om ti­der finns på Sjö­fartsmu­se­et.

FO­TO: SJÖ­FARTSMU­SE­ET

HISSNANDE VY. Se Gö­te­borg från sam­ma höjd som ”Kvin­na vid ha­vet”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.