Färgspra­kan­de gö­te­bor­ga­re stäl­ler ut

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Gö­te­borgs­konst­nä­ren Fred­rik So­lo­gub, som kal­lar sig Di­ve Mad­house, stäl­ler ut si­na verk på The Gal­le­ry Got­hia To­wers fram till 27 maj.

Med när­ma­re 30 000 föl­ja­re är han en av de störs­ta man­li­ga konst­nä­rer­na i Skan­di­na­vi­en på Instagram. Hans konst har ti­di­ga­re ställts ut på The Royal Art Pri­ze Ex­hi­bi­tion i Lon­don och nu stun­dar fle­ra utställningar i Ki­na.

– Jag vill väl­kom­na till­ba­ka den färgspra­kan­de, in­ter­ak­ti­va lek­full­he­ten kring ut­tryck. Då jag ser lek­full­het som en enorm kre­a­tiv käl­la – så­väl hos mig som ut­trycks­pas­sage, som hos ori­gi­nal­ver­kets fram­ti­da äga­re, sä­ger Fred­rik ”Di­ve” So­lo­gub.

FO­TO: DI­VE MAD­HOUSE

LEKFULL KONST. Konst­nä­ren Fred­rik So­lo­gub väl­kom­nar den färgspra­kan­de lek­full­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.