An­nie Lööf vin­ner mark på riks­ni­vå, men i Gö­te­borg är Cen­ter­par­ti­et all­de­les för ano­nymt. Det me­nar stats­ve­ta­ren Fol­ke Jo­hans­son som tror att det är för sent att vända sku­tan in­för va­let.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

– Att sat­sa på sys­sel­sätt­ning i val är risk­fritt, det är ing­en som har nå­got emot det. Men frå­gan har in­te va­rit så stor här i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.