AMIRALITETSGATAN

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborg -

Mån­dag 7 maj Kloc­kan 19.10 I kors­ning­en Amiralitetsgatan och Djur­gårds­ga­tan är en bi­list och en cy­klist in­blan­da­de i en olyc­ka. Cy­klis­ten, en ung kvin­na, körs med am­bu­lans till sjuk­hus med smär­tor i rygg, knä och ax­el. En an­mä­lan om tra­fi­ko­lyc­ka skrivs.

VÄST­RA SJÖFARTEN

Mån­dag 7 maj Kloc­kan 04.10 Vid Väst­ra Sjöfarten är det en man som kör in i en stol­pe med sin bil ut­an­för Ope­ran och läm­nar bi­len i en ra­batt. Han grips av po­lis ef­ter att för­sökt läm­na plat­sen i taxi, miss­tänkt för dro­gratt­fyl­le­ri, vårds­lös­het i tra­fik, grov olov­lig kör­ning och smit­ning från tra­fi­ko­lycks­plats.

SKÅ­NE­GA­TAN

Sön­dag 6 maj Kloc­kan 07.09 Larm om brand i lä­gen­het på Skå­ne­ga­tan. Man kan kon­sta­te­ra rök­ut­veck­ling från en lä­gen­het och en per­son har ta­gits ner från en bal­kong av rädd­nings­tjäns­ten. En man i 80-års­ål­dern och en kvin­na i 75-års­ål­dern är för­da till sjuk­hus. Bran­den är släckt och po­li­sen spär­rar av för en tek­nisk un­der­sök­ning. En för­un­der­sök­ning om mord­brand in­leds. Fre­dag 4 maj Kloc­kan 12.22 Vid Odins­ga­tan stop­pas en bi­list som väg­rat stan­na för kon­troll. Fö­ra­ren blå­ser po­si­tivt och får föl­ja med för prov­tag­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.