BRUNNSPARKEN

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborg -

Sön­dag 6 maj Kloc­kan 02.33 I Brunnsparken har en man i 20-års­ål­dern bli­vit kniv­hug­gen i be­net/ höf­ten. Han förs till sjuk­hus i am­bu­lans och po­li­sen har in­lett en för­un­der­sök­ning om grov miss­han­del. Ing­en miss­tänkt i ären­det.

LINNÉGATAN

Lör­dag 5 maj Kloc­kan 05.52 På Linnégatan går lar­met från en to­baks­bu­tik. Två per­so­ner har setts bä­ra ut säc­kar med gods och man kan kon­sta­te­ra att det stu­lits ci­ga­ret­ter. Per­so­ner­na har tro­li­gen läm­nat plat­sen på två mo­pe­der.

VASAGATAN

Lör­dag 5 maj Kloc­kan 00.24 Ut­an­för Hem­köp på Vasagatan har en man i 25-års­ål­dern bli­vit kniv­sku­ren i ena han­den. Det har va­rit nå­gon form av bråk och man­nen har fått en avvärj­nings­ska­da. Han förs med am­bu­lans till Möln­dals sjuk­hus. Ing­en gri­pen.

ODINS­GA­TAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.