Har du ba­dat ute än i år?

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Hej -

Pni­na Mo­lin, 52 Äng­går­den:

– Ja, det har jag. Jag ba­da­de i Berg­sjön igår och i ha­vet i hel­gen. Berg­sjön var verk­li­gen jät­te­fin, det kan jag verk­li­gen re­kom­men­de­ra.

San­na Grosch, 28 år, Kor­te­da­la med Fan­ny:

– Ja, jag gjor­de fak­tiskt det i sön­dags då det var så varmt. Det var kallt i vatt­net och tog en stund att kom­ma i, men sen ba­da­de jag i 40 mi­nu­ter.

El­la Ver­ja­ni, 26 år, be­sö­ker Vår­vä­der­stor­get:

– Ba­ra föt­ter­na, räk­nas det? Jag var på Askims­ba­det i mån­dags och det var fak­tiskt gans­ka skönt i vatt­net då. Om jag ha­de haft bad­klä­der med mig dit ha­de jag ab­so­lut ba­dat.

Karl-Erik Jä­gard, 77 på be­sök i Bo­ta­nis­ka:

– Nej, jag har så myc­ket an­nat, fri­märks­auk­tio­ner till ex­em­pel. I som­mar ska jag va­ra hem­ma och job­ba i träd­går­den, men bad blir det nog in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.