Så ska Wav­rin­skys plats bli tys­ta­re

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Skä­ran­de gnis­sel från vän­dan­de spår­vag­nar är knap­past nå­got som upp­skat­tas, sär­skilt in­te av när­bo­en­de.

Un­der den förs­ta hälf­ten av som­ma­ren kom­mer det att på­gå ett spår­ar­be­te för att mins­ka olju­det från spår­vagnstra­fi­ken på Wav­rin­skys Plats.

Ar­be­te­na kom­mer att på­går nat­te­tid mel­lan kloc­kan 22 och 05 från den 14 maj till och med den 24 ju­li.

Sam­ti­digt som spår­vag­nar­na kom­mer att rul­la tys­ta­re är syf­tet även att gö­ra tra­fik­si­tu­a­tio­nen säk­ra­re.

Tra­fi­ken kom­mer in­te att på­ver­kas un­der ti­den, men det kom­mer att med­fö­ra mind­re bul­ler när fo­gar­na sli­pas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.