Väg­va­lets hjär­te­frå­gor är i ro­pet, men det är in­te sä­kert att det ger dem fler rös­ter. Det tror stats­ve­ta­ren Fol­ke Jo­hans­son.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

– Tra­fik­si­tu­a­tio­nen i Gö­te­borg väc­ker en­ga­ge­mang, spe­ci­ellt Väst­län­ken, så det är smart av dem att fo­ku­se­ra på den i va­let. Sam­ti­digt har de ing­et val, skul­le de bör­ja dri­va en helt an­nan frå­ga tror jag att de skul­le för­lo­ra kraf­tigt på det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.