Wi­ne Me­cha­nics i Slakt­hus­om­rå­det

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborg -

Var: Slakt­hus­om­rå­det i Gamlestaden, Bygg­na­den: Upp­för­des 1905 och fun­ge­ra­de som svinstall fram till 1970-ta­let. Pro­duk­tions­ka­pa­ci­tet: 30 000 li­ter. Dru­vor: Oli­ka sor­ter som im­por­te­ras från Frank­ri­ke, Tyskland och Ung­ern.

Verk­sam­het: Vi­ne­ri, vin­bar och re­stau­rang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.