Gö­te­borg Clas­sic

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborgshelg -

Är: En för­e­ning för New Or­le­ans-, swingoch dixi­e­jazz med ci­re­ka 850 med­lem­mar. Har: Fun­nits i 40 år.

Ak­tu­el­la: Med smygstar­ten på Gö­te­borg Clas­sic Jazz Club 24 maj på Va­land. Hål­ler fes­ti­val 7–9 sep­tem­ber på Va­land för att se­dan fort­sät­ta med klubb­verk­sam­he­ten där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.